Julkaisut

Tällä sivulla julkaistaan Vanajanselän kalatalousalueen vesistöjä koskevia tutkimuksia ja selvityksiä

Vanajanselän kuha ja siika 2018 (Hämeen kalatalouskeskus)

Vanajanselän uistelutiedustelu 2020 (Hämeen kalatalouskeskus)

Nahkialanjoen kalataloudellinen tarkkailu 2020