ERITYISALUEIDEN KUIVATUSSUUNNITTELU / MAA-AINESTEN OTTO

Maa-ainesten ottosuunnitelmat

Maa-ainesten otto tarvitsee aina viranomaisen luvan ja hyväksytyn suunnitelman. Laadimme niin uudet kuin vanhojen suunnitelmien päivitykset ja hoidamme tarvittaessa lupahakemuksien täytön. Maastomittaukset kohteissa suoritamme takymetri- ja GPS-mittalaitteita apuna käyttäen.

 

Hautausmaa-alueiden suunnittelu & palvelut seurakunnille

Tarjoamme niin uusien hautausmaa-alueiden laajennussuunnittelua kuin vanhojen alueiden peruskunnostussuunnittelua. Suunnitelmat voivat pitää sisällään esimerkiksi seuraavia osioita:

 • hautapaikka-
 • käytävä-
 • paikoitus-
 • kuivatus-
 • pinta- ja sadevesi-
 • kasteluvesi-
 • sekä maarakennussuunnittelua

Lisäksi kauttamme järjestyy myös viher-, sähköistys- ja valaistus- sekä erilaisten huoltorakennusten rakennussuunnittelua.

Tarjoamme myös laajoja kartoituspalvelujamme seurakunnille, jolloin voimme laatia ajantasaiset ja paikkansapitävät hautakartat kunkin seurakunnan tarpeen mukaisesti.

 

Maa- ja pohjarakennesuunnittelu

Maa- ja pohjarakenteiden suunnittelua sekä työnaikaista valvontapalvelua

 • Hevostalouteen tarhat, kentät, hiittiradat, kompostointialueet, valumavesien hallinta
 • Turkistarhojen maapohjaratkaisut
 • Golf-kentät
 • Puistot
 • Paikoitus - ja piha-alueiden peruskunnostus
 • Yksityisteiden peruskunnostussuunnittelu
 • Uudisrakennusten pohjarakennesuunnittelu