KUIVATUSSUUNNITTELU

Salaojasuunnittelu

Perussalaojitus on peltojen normaalia salaojitusta. Salaojituksella pyritään parantamaan pellon kasvuolosuhteita johtamalla ylimääräinen vesi pois salaojia pitkin.

Avo-ojien poistuessa pinta-ala kasvaa ja konetyön työteho nousee. Eroosion ja ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin vähenee ja siten parannetaan ympäristöä.

                                                              

Säätösalaojitus

Säätösalaojituksen avulla säädellään pois johdettavan veden määrää. Tarkoituksena on pitää viljeltävälle kasville verkoston vedenpinta tarpeeksi ylhäällä, jotta kasvi saa vettä sekä veteen sitoutuneita ravinteita käyttöönsä.

Säätösalaojitus sopii varsinkin riviviljelystä harjoittaville ja etenkin perunanviljelyyn.

 

Täydennys- ja korjaussuunnittelu

Täydennysojituksessa tehostetaan olemassa olevaa verkostoa esimerkiksi lisäämällä uusia imuojia vanhojen ojien väliin. Korjaussuunnittelun tarvetta voi ilmetä esimerkiksi vahvoilla eloperäisillä maa-alueilla, joilla vuosien saatossa maa on painunut ja verkoston kuivatusteho päättynyt.

 

Valtaojien putkitus

Valtaojien putkitushankkeiden avulla parannetaan entisestään peltojen viljeltävyyttä ja tehostetaan konetyön tehokkuutta. Lisäksi parannetaan peltojen rakennetta, kun putkitusten avulla päisteiden määrä vähenee.

Putkitukset vaativat tarkkaa tietoa valuma-alueista, maksimivirtaamista ja kallistuksista, jotta putken yli- tai alimitoituksilta vältytään.

 

Korjaussuunnittelu

Yhdyskuntarakentaminen aiheuttaa salaojien korjaustarvetta, kun pellosta osia jää uusien tierakenteiden alle tai rakennetaan uusia putki- ja kaapelirakenteita peltoalueilla.

Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvan korjaussuunnitelman lähtökohtana on turvata edelleen peltosalaojien toimintakyky sekä tehostaa paikalliskuivatusta eri kohteissa.