Niemikunnan kalastuskunta

Puheenjohtaja: Jari Laurila
Puh: 050 3449750
Osoite: Pakarintie 4, 14680 Alvettula
Email: jari.laurila(at)jl-laiturit.fi

Lupia myy:

Verkossa:

Logo hor rgb

Käteismyyjät:

Matti Rantti ky 03 6751190

Lupien hinnat:

Pyydysmerkki 2 €/yksikkö
Tuulastuslupa 10 €/vuosi
Vapakalastuslupa (4 viehettä) 10 €/vuosi tai 5 €/viikko
Ryhmälupa 0,5 €/hlö (yht. vähintään 10 €)
Ravustuslupa (vain osakkaat) 2 €/merta

Pyydysten yksiköinti:

Verkko (max 3x30m) 3 yks
Rysä (korkeus 0,8-1,5m) 3 yks
Pitkäsiima (100 koukkua) 2 yks
Isorysä ja paunettu (korkeus yli 1,5m) 30 yks
Katiska 1 yks
Pikkurysä (korkeus alle 0,8m) 1 yks
5 koukkua 1 yks
Vapakalastus (viehe) 1 yks
Muut pyydykset ja pyyntitavat 3 yks

Luvanmyyntiperusteet:

1) Osakkaat saavat 15 yksikköä/ruokakunta
2) Osakkaalla on oikeus saada lisäyksiköitä siten, että osakasluvun ylittäessä 0,004165 myönnetään 0,000277 osuuslukua kohti 1 lisäyksikkö
3) Ulkopuolisille myydään vain tuulastus- ja vapakalastuslupia sekä ryhmälupia (kilpailulupia)

Säännöt:

  • Pyydyksissä oltava uudet merkit 1.5. alkaen.
  • Solmuväliltään 26-49 mm verkkojen käyttö kielletty, lukuun ottamatta Vähäjärveä ja Työjärveä
  • Alvettulanjoessa on kalastus kielletty verkolla ja kaarikorkeudeltaan yli 80 cm:n rysällä alajuoksulla rajaan Hormion huvila (kartassa H) ja yläjuoksulla kalastuskunnan rajaan, kuitenkin siten, että Mökkälän tontin (kartassa M) Vitsiälän puoleisesta rajasta Vitsiälän kalastuskunnan rajaan on lupa verkon pitoon laskemalla yksi verkon mitta kaislikosta syvälle päin. 
  • Ravun alamitta 10 cm kaikilla kalastuskunnan vesialueilla
  • Vähäjärvellä ravustus kielletty 1.5.2016-30.4.2020.

Kalastuksenvalvojat: Antti Linnamaa, Jari Laurila, Markku Laurila, Martti Hellsten, Niko Saarinen, Lauri Tapola

Niemikunnan kk

Niemikunnan kk 2