Sopimusehdot

1. Osapuolet

Sopimuksen osapuolina ovat SiteRunner-palvelun tuottava Netland Oy (myöhemmin Toimittaja) ja SiteRunner-palvelun tilaaja (myöhemmin Asiakas).

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on Toimittajan tarjoaman SiteRunner-verkkopalvelun ja siihen liittyvän palvelintilan käyttö Asiakkaan verkkopalvelua varten.

3. Sisältö ja hinta

Palvelun sisältö ja hinnat määritellään tilauslomakkeella. Tilattavien osioiden ominaisuudet ja hinnat kuvataan SiteRunner-verkkopalvelun ”Hinnasto” sivulla. Toimittaja pidättää oikeudet hinnan muutoksiin. Hinnan muutoksista tiedotetaan Asiakkaalle kaksi (2) kuukautta ennen hinnan muutosta. Palvelun hintaa ei kuitenkaan voida muuttaa kesken maksettua kautta.

4. Maksuehdot

Palvelun avausmaksu maksetaan sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Ylläpitomaksu maksetaan neljässä erässä vuosittain. Maksuaika on 14 vrk netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

5. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus astuu voimaan palvelun tilauksesta ja kun Asiakkaalle on toimitettu tilatun palvelun käyttöön tarvittavat tiedot, kuten www-osoitteet, tunnus ja salasana. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimus voidaan purkaa seuraavin ehdoin.

Asiakkaan puolelta sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomista seuraavan kokonaisen kuukauden alusta lähtien. Asiakkaan purkaessa sopimuksen maksettuja kuukausimaksuja ei palauteta. Sopimushintojen muuttuessa asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus uuden hintakauden alusta.

Toimittaja voi purkaa sopimuksen jos Asiakas ei ole suorittanut palvelun avaus- tai ylläpitomaksuja 30 päivän kuluessa laskun eräpäivästä tai jos Asiakas käyttää palvelua lain vastaiseen tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

6. Vastuut

Toimittaja vastaa palvelun saatavuudesta. Toimittaja ei vastaa palvelukatkoksista aiheutuvista välillisistä vahingoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista tai tulon menetyksistä. Jos palvelu on poissa käytöstä SiteRunner-palvelusta tai palvelinlaitteistosta johtuvan vian takia Toimittaja korvaa Asiakkaalle palvelun ylläpitomaksun siltä ajalta kun palvelu ei ole saatavilla.

Toimittaja ei kuitenkaan vastaa kolmannen osapuolien aiheuttamista toimista jotka estävät palvelun saatavuuden, eikä myöskään korvaa näistä aiheutuvia vahinkoja. Toimittaja ei vastaa myöskään Asiakkaan tekemistä muutoksista jotka haittaavat palvelun toimintaa.

Asiakas vastaa sivustolle tuotetusta sisällöstä ja niiden tekijänoikeuksista. Asiakas myös vastaa ja huolehtii palveluunsa saamista ja luomista käyttäjätunnuksista ja salasanoista.

7. Käyttö- ja tekijänoikeudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa, siirtää tai myydä palvelua tai sen osia kolmannelle osapuolelle.

Toimittajalla on kaikki oikeudet SiteRunner-verkkopalveluun. Toimittajalla on oikeus myydä palvelu kolmannelle osapuolelle. Toimittaja pidättää itsellään oikeudet sopimusehtojen muutoksiin. Toimittajalla ei ole oikeuksia asiakkaan syöttämään materiaaliin.

9. Riita-asiat

Mahdolliset riitatilanteet pyritään selvittämään ensisijaisesti neuvottelumenettelyn kautta. Jos neuvottelumenettely ei tuota tulosta niin tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään yleisessä alioikeudessa.

10. Tiedottaminen

Toimittaja tiedottaa Asiakkaille mahdollisista muutoksista ja uudistuksista sähköpostitse. Tiedotteet lähetetään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu tilauslomakkeella.

11. Asiakastiedot

Toimittajan Asiakkaasta keräämiä tietoja ei luovuteta ilman Asiakkaan lupaa.