REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ellivuori Ski Center Oy, Karkunkyläntie 600, 38130 Sastamala, 010-8395411

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Esa Ropponen, 0500-520154, ski@ellivuori.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Jakaa informaatiota kanta-asiakkaille ja sidosryhmille rinteiden aukioloajoista, tapahtumista ja tarjouksista.

4. Rekisterin pitämisen perusteet

Rekisteriin voi liittyä vapaaehtoisesti suoraan nettisivuilta, mesuukyselyistä ja lipun oston yhteydessä. Kaikilta rekisteriin liitettäviltä kysytään lupa uutiskirjeen lähettämiseen.

5. Rekisterin nimi

Ellivuori Ski Center Uutiskirje

6. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite

7. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Rekisterin siäinen käyttö

Rekisteriä käytetään ainoiastaan uutiskirjeen lähettämiseen.

9. Rekisterin suojaaminen

Rekisteriä käyttää ainoastaan rekisterin vastuuhenkilö, tiedot säilytetään yhdellä tietokoneella, joka on säädösten mukaan suojattu tietomurtoja vastaan.

10. Henkilörekisterin säilytys, arkistointi ja hävitys

Rekisteriä säilytetään vastuuhenkilön tietokoneella, johon ne myös arkistoidaan, tarvittaessa tiedot hävitetään.

11. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityjä informoidaan sähköpostitse lain vaatimalla tavalla rekisterissä tapahtuvien mahdollisten muutosten osalta.

12. Rekiteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on vapaa lain suoma oikeus tarkastaa rekisteri omien tietojensa osalta.

13. Tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on aina mahdollisuus korjata mahdolliset rekisterin virheet ylläpitomenettelyn yhteydessä.

14. Rekisteri hallinto

Rekisteriä käyttää ainoastaan vastuuhenkilö, rekisteritoiminnoissa päätösvaltaa käyttää Ellivuori Ski Center Oy:n toiminnanjohtaja ja markkinointiryhmä.

15. Rekisteriselosteen saatavillapito

Henkilörekisteriselosteen saa Ellvuori Ski Center Oy:ltä sähköpostitse tai kirjallisena toimistolta, Karkunkyläntie 600, 38130 Sastamala.

16. Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet ja koulutus

Kuten edellä on mainittu rekisteriä käyttää ainoastaan vastuuhenkilkö, jpka on vastuussa mahdollisten organisaatiomuutosten yhteydessä antamaan koulutusta rekisterin hoidossa mahdolliselle uudelle vastuuhenkilölle.

17. Seurannan järjestäminen

Vastuuhenkilö järjestää rekisterin kaiken seurannan.